INSTRUMENTS

 • Piano(Clàssic-Modern-de Jazz)
 • Guitarra(Clàssica-Moderna-de Jazz)
 • Guitarra Elèctrica
 • Bateria i Percusió:Modern-de Jazz-Caixa Flamenca etc…)
 • Baix Elèctric
 • Violí(Clàssic-Modern-de Jazz)
 • Viola
 • Violoncel(Clàssic-Modern-de Jazz)
 • Flauta Dolça
 • Flauta Travessera(Clàssi-Modern-de Jazz)
 • Clarinet(Clàssic-Modern-de Jazz)
 • Saxofò(Clàssic-Modern-de Jazz)